Geschiedenis

Dorpshuis ’t Neie Punt is sinds augustus 2015 in gebruik. In het dorpshuis zijn activiteiten van ZZWD en die uit het voormalige dorpshuis De Tump onder één dak gebracht. Het gebouw is eigendom van woningcorporatie Actium en ZZWD en het dorpshuis zijn huurders. Om de samenwerking tussen dorpshuis en ZZWD te begeleiden is er in het begin een stuurgroep voor ’t Neie Punt geweest, bestaande uit drie inwoners van Ruinen en de directeuren van Welzijn De Wolden en ZZWD.

Daarnaast was er een klankbordgroep waarin diverse geledingen en inwoners van verschillende leeftijd uit Ruinen waren vertegenwoordigd. De klankbordgroep adviseerde de stuurgroep over de ontwikkeling van ’t Neie Punt, uiteindelijk ook over de oprichting van een zelfstandige stichting.

Op 3 mei 2018 is door inwoners uit Ruinen samen met ZZWD de stichting Dorpshuis Ruinen ’t Neie Punt opgericht. De zeggenschap over dorpshuis ’t Neie Punt werd hiermee formeel gedeeld tussen ‘het dorp’ en ZZWD. Onder het toeziend oog van Notaris Henk Enting ondertekenden de Runer inwoners Hedwig Oude Hendriksman en Johan van den Berg samen met Gerard Schoep (voormalig directeur ZZWD) de oprichtingsakte. Gedrieën vormden zij ook het eerste bestuur.

Naar verwachting zal begin 2022 de bestuurder van ZZWD uit het bestuur van de dorpshuis gaan en zal het dorpshuis een echt zelfstandige organisatie zijn. Samenwerking blijft uiteraard voor beide partijen een wens maar vanuit een zelfstandige positie.