Geschiedenis

Geschiedenis

Het Dorpshuis Ruinen ’t Neie Punt is in augustus 2015 van start gegaan.

Vooraf heeft een stuurgroep veel onderzoekswerk verricht.
Vanuit deze stuurgroep is een stichting opgericht met een bestuur van drie personen.
Het bestuur krijgt steun van een adviesraad van vijf personen.

In ons dorpshuis zijn, met medewerking van ZZWD en de gemeente De Wolden, de activiteiten van het voormalig dorpshuis De Tump aan de Jan Wierengaweg voortgezet.
We kunnen zeggen dat we een prettige samenwerking met de gemeente De Wolden en de ZZWD hebben.

De gemeente De Wolden heeft van het Zorgcentrum Zuidwest Drenthe een aantal ruimtes gehuurd ten behoeve van ons dorpshuis.
Het Dorpshuis verhuurt deze ruimten weer aan onze gebruikers. Dat zijn vooral verenigingen uit ons dorp.

Daarnaast hebben wij vrijwilligers.
Zij zijn onmisbaar voor ons dorpshuis.
Zij begeleiden de gebruikers en verenigingen.
De vrijwilligers worden aangestuurd voor een vrijwilligerscoördinator.

Ook hebben we een activiteitencommissie die nieuwe activiteiten ontwikkelt en nieuwe groepen helpt met het opzetten van activiteiten.

Wij zijn blij dat we een mooi aantal verenigingen hebben die elke week bij ons komen en die door onze geweldige vrijwilligers ondersteund worden!