Activiteiten

Het dorpshuis stimuleert ontmoetingen en contacten tussen inwoners van Ruinen. 

Dat doen we door verenigingen ‘onderdak te bieden’ maar ook door incidentele activiteiten te organiseren. Een breed scala aan activiteiten vindt regelmatig in ’t Neie Punt plaats.

Klik hier voor de verenigingen en clubs die ons dorpshuis gebruiken

’t Neie Punt heeft een activiteitencommissie die allerlei activiteiten organiseert voor jong & oud.
De commissie komt regelmatig bij elkaar. De inbreng van de inwoners van het dorp voor ten aanzien van het organiseren van nieuwe activiteiten wordt zeer gewaardeerd.

Mail ons dan. Zie onderaan de pagina.

Je kunt ook zaalruimte huren.

Dat kan:

Als je hier Amerikaanse tijden ziet staan, kijk dan even op deze pagina.